Erikoislääkäripalvelut

Kun kuntoutujan hoitotaho on Keski-Uudenmaan Sopimuskodissa, kuntoutujalla on mahdollisuus tavata psykiatrian erikoislääkäriä kuukausittain. Vastaanotolla on mahdollisuus keskustella lääkärin kanssa kuntoutumiseen liittyvistä asioista. Lisäksi voi hoitaa mm.  reseptien uusimisen ja saada etuuksien hakemiseen liittyvät todistukset.