Omaistoiminta

Kuntoutujien omaisille järjestetään koulutus-, tuki- ja virkistystoimintaa, jonka tavoitteena on edistää omaisten jaksamista ja hyvinvointia. Omaisten ryhmä kokoontuu vuoden aikana noin kuusi kertaa erilaisten teemojen ympärille. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä.

Uudet omaiset ovat tervetulleita mukaan ryhmään. Ota yhteyttä!

Toiminnanohjaaja
Timo Vahtolampi

040 579 6042
timo.vahtolampi@sopimuskoti.fi