Päivätoimintakeskus Villa

villa1 villa2 villa4 villa5

Päivätoimintakeskus Villa tarjoaa avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille monipuolista ja asiakaslähtöistä päivätoimintaa Klondyketalon kolmannessa kerroksessa.

Toiminnan tavoitteena on tukea ja kehittää kuntoutujan arjessa selviytymistä ottaen huomioon hänen voimavaransa ja vahvuutensa.

Toimintamuotoina ovat erilaiset ryhmät, kuten keskustelu-, liikunta-, kädentaito-, musiikki- ja rentoutusryhmä sekä retket ja tapahtumat. Viihtyisässä ja turvallisessa yhteisössä sosiaalisten taitojen harjoitteleminen tukee kuntoutujan toiminnallisuutta ja hyvää elämän laatua.

Yhdessä kuntoutujan ja hänen yhteistyötahojensa kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Toiminnanohjaaja

Iina Madubuike
040 744 7069
iina.madubuike@sopimuskoti.fi