Työelämävalmennus

Sopimuskodin toimintakeskuksen palveluvalikkoon on lisätty työelämävalmennus. Palvelu on avoin kaikille toimintakeskuksen asiakkaille.

Sopimuskodin työelämävalmennuksessa kartoitetaan asiakkaan voimavaroja ja osaamista, sekä tuetaan asiakkaan osallisuutta  yhteiskuntaan. Yksilöllinen palvelu sopii sekä sosiaalisen kuntoutuksen, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. 

Työelämäosallisuutta edistävä palvelu on työtoimintaa, jossa toiminnallisuus on keskiössä. Palvelussa keskitytään erilaisten, monipuolisten työtehtävien tekemiseen, työelämä ja työnhakutaitojen harjaannuttamiseen, uravalintojen pohdintaan ja vaihtoehtojen kartoittamiseen. Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin kartoitetaan asiakkaiden mahdollisuuksia opintoihin, työkokeiluun, -harjoitteluun tai työllistymiseen. Työelämävalmennukseen kuuluu oppilaitos- ja yritysyhteistyötä, ja erilaisia luentoja, vierailuita ja työpajoja.

Henkilöstö

Toiminnanohjaajat

Katja Justesen

Toiminnanohjaaja

Jaana Kupiainen

Toiminnanohjaaja