Yhdistys

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry on mielenterveyskuntoutujien omaisten v. 1983 perustama yleishyödyllinen yhdistys.

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry järjestää kuntoutus- ja tukitoimintaa avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille. Sopimuskodin palvelutarjonta koostuu ammattitaidolla tuotetusta kokonaisuudesta, joka sisältää monipuolisia arjessa selviytymiseen, asumiseen, työllistymiseen ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja. Lisäksi yhdistys järjestää toimintaa ja vertaistukea omaisille.

Toiminta alkoi Keravalla päiväkeskustoimintana. Vuosien myötä palvelut ovat laajentuneet monipuoliseksi asumispalvelua ja sitä tukevaksi sosiaalista kuntoutusta käsittäväksi kokonaisuudeksi.

Toimintamuodot:

 • päivätoimintakeskus Villa
 • työtoimintakeskus Sapluuna
 • työtoimintakeskus Ruokala Sopuska
 • ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö Satakieli, päivystyspuhelin
 • tuettu asuminen eri muodoissaan
 • erikoislääkäripalvelut
 • omaistyö
 • vertaistuki
 • tukihenkilötoiminta
 • osaamiskeskustoiminta  Laurea AMK Tikkurilan kanssa
 • projektit

Suurin osa asumispalveluista sijaitsee Keravalla, Savion kaupunginosassa. Päivä- ja työtoiminnan yksiköt toimivat Klondyketalossa Kumitehtaankadulla. Asumisyksikkö Satakieli  sijaitsee Savion keskustassa.Tukiasuntoja on Saviolla ja Kannistossa sijaitsevissa kerrostaloissa sekä yksi tukiasunto Sorsakorvessa rivitalossa. Sopimuskodin omat asunnot sijaitsevat Jaakkolassa ja Saviolla.

Sopimuskodin tarjoamat palvelut täydentävät julkisen sektorin mielenterveyspalveluita. Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. Keravan, Vantaan, Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Asiakkaat tulevat Sopimuskodin kuntoutukseen mm. sairaalaosastojen, kuntoutuskeskusten tai psykiatristen poliklinikoiden kautta ja tarvitsevat oman kotikunnan myöntämän maksusitoumuksen toimintaan. Jokaisen kuntoutujan kanssa tehdään kuntoutussuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Sopimuskodin asiakkailla on käytettävissään psykiatrian erikoislääkäripalvelut kunnan sopimuksen määrittämällä tavalla.