Asumispalvelut

Sopimuskodin kuntoutuksen piiriin kuuluu päivä- ja työkeskustoiminnan lisäksi asumispalveluja. Asuminen asumispalveluyksikkö Satakielessä tai tukiasunnoissa edellyttää osallistumista myös muuhun kuntouttavaan toimintaan. Asiakkaat hakeutuvat Sopimuskodin toimintaan perusterveydenhuollon tai eri erikoissairaanhoidon palvelujen kautta.

Asukkailla on mahdollisuus edetä asumisessa porrastetusti vähemmän tuettuun asumismuotoon. Asumispalveluyksikkö Satakielessä on työntekijä paikalla ympärivuorokautisesti ja tukiasunnoissa ohjaaja käy tarpeen tai sopimuksen mukaan.

Asumispalvelujen piiriin tullaan keskitetysti asumispalvelupäällikön kautta.

Päivystyspuhelin

Satakielessä toimii päivystyspuhelin, johon voi soittaa virka-ajan ulkopuolella.

Tiedustelut

Asumispalvelupäällikkö
Helena Lähteenlahti p. 040 744 7068
helena.lahteenlahti@sopimuskoti.fi