Asumispalvelut

Sopimuskodin asumispalveluihin kuuluu tehostetun palveluasumisen yksikkö Satakieli, sekä tuettua asumista Sopimuskodin kautta vuokratussa, tai asiakkaan omassa asunnossa.

Asumispalvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan yksilölliseen asumiseen liittyvään tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Palvelun tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista, elämänhallintaa ja elämänlaatua. 

Sopimuskodin sosiaalisen kuntoutuksen palvelut täydentävät asumisen palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.