Toipumisorientaatio

Sopimuskodin toiminta perustuu toipumisorientaatio -viitekehykseen.
Sen keskiössä ovat yhteys, toivo, merkityksellisyys, vahvistuminen ja identiteetti

Toipumisorientaatio on ajattelumalli, joka on ollut esillä Suomen mielenterveystyössä viime vuosien aikana yhä enenevässä määrin. Se on saanut alkunsa Australiasta ja Britanniasta, jossa mielenterveystyö on tällä hetkellä pitkälle kehittynyttä. Toipumisorientaatio on keskeinen viitekehys mielenterveyspalveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä monissa maissa, myös Suomessa. Se on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys (Esa Nordling 2018).  

Sopimuskodin laadukas toiminta on hyvä perusta viitekehykselle. Henkilöstömme on saanut koulutusta toipumisorientaatiosta ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Emme ole valmiita, vaan uudella matkalla yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Näitä periaatteita käyttäen pyrimme luomaan mahdollisimman hyvät puitteet toipumiseen.

Toipumisorientaation keskiössä ovat: Yhteys, toivo, merkityksellisyys, vahvistuminen ja identiteetti.

 

Yhteydellä tarkoitetaan yhteyttä toisiin ihmisiin ja yhteisöihin. Meille kaikille on tärkeää kuulua johonkin, olla osana jotakin yhteisöä. Sopimuskodissa toimii useita erilaisia yhteisöjä, eri yksiköt muodostavat omat yhteisönsä, lisäksi on esimerkiksi erilaisia ryhmiä.  Toisaalta kuulumme kaikki isompaan yhteisöön nimeltä Sopimuskoti. Omalla toiminnallamme pyrimme helpottamaan toipujien sitoutumista näihin yhteisöihin.

Toivo tuo merkityksen elämälle, monelle on tärkeää saada tukea toivon ylläpitämiseen ja voimistamiseen toipumisen eri vaiheissa. Ilman toivoa katoaa myös merkityksellisyys elämästä. Meillä kaikilla on oikeus unelmiin, vaikka kaikki unelmat eivät aina toteutuisikaan. Tässä ohjaajan tehtävä on usein auttaa ja tukea toivon löytymistä sekä ylläpitämistä ja tukea toipujan uskoa huomiseen

Kun ihminen kokee toivon, hän alkaa nähdä myös mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Silloin voi alkaa vahvistuminen. Aletaan kartoittaa omia vahvuuksia ja toisaalta asioita missä tarvitaan tukea ja apua. Ohjaajamme tukevat ja auttavat toipujaa näkemään näitä puolia itsessään, yhdessä pohtimalla voidaan helpottaa realistisen ja ennen kaikkea positiivisen kuvan luomiseen itsestä. Vahvistumisen kautta aletaan kantaa vastuuta omasta itsestä ja myös omasta kuntoutumisen polusta, myös tässä vaiheessa ohjaajamme pyrkivät tukemaan toipumista ja rohkaisemaan toipujaa. Meillä toipujan on mahdollista ottaa myös lisää vastuuta omasta itsestään ja toipumisen prosessistaan, kuntoutumisen eri vaiheissa. Vastuu taas on tie uuteen minäkuvaan, eli identiteettiin.

 Vertaistuki on monen mielestä hyvin tärkeä asia toipumisen polulla. Vertaisuuden voima on tasa-arvoisuus ja toisen kunnioittaminen. Sopimuskodilla toimii asiakasraati, johon valitaan edustajat vuosittain, kaikista yksiköistä. Erilaisia vertaisryhmiä löytyy myös ja niiden toimintaa ohjaajat tukevat aina tarvittaessa.