Sola

Sopimuskodin ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyöstä poikinut Osaamiskeskus-hanke on living lab -ideologiaan perustuva malli jota on kehitetty Sopimuskodin henkilökunnan ja sen asiakkaiden sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä.

Osaamiskeskusta alettiin ideoida keväällä 2015 ja avajaisia vietettiin syksyllä 2015 juhlapuheiden, musiikkiesitysten ja opiskelijoiden esitysten siivittämänä.

Keväällä 2017 Sopimuskodilla järjestettiin nimikilpailu, jossa siis mietittiin osaamiskeskukselle uutta, osuvaa nimeä. Voittajaksi valittiin SOLA. Nimen valitsi osallistujien joukosta osaamiskeskuksen kummi, Suomen mielenterveysseuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja (1983-2006) Pirkko Lahti.

Osaamiskeskus Sola

Pirkko Lahti esitteli tarinaa Solan taustalla:
Sola on paikka, jossa mielenterveyskuntoutujat yhdessä Laurean opiskelijoiden kanssa ja avulla opiskelevat arjen elämää, päivä- ja työtoimintaa, viestintää ja markkinointia sekä sosiaalisia taitoja.

Pirkko Lahti esittelee Solaa
Pirkko Lahti esittelee Solaa
Marita Ulmanen Sopimuskodilta otti vastaan nimikilpailun palkintoruusun
Marita Ulmanen Sopimuskodilta otti vastaan nimikilpailun palkintoruusun

Sola on kapea. Se vaatii työtä ja aherrusta, päätöksiä ja viisautta selviytyä solan kautta omalle tielleen lähinnä itsenäistymiseen. Oikotietä ei ole, mutta tasavertaisen oppimisen kautta osaaminen vahvistuu sekä sopimuskodin kuntoutujilla sekä Laurean opiskelijoilla.

Mikä on living lab?

Living lab on aidossa käytännönympäristössä tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jossa asiakkaat otetaan aktiivisesti mukaan palvelujen suunnittelutyöhön. Sopimuskodissa living lab tarkoittaa sitä, että palvelut ja toiminnot sekä suunnitellaan että toteutetaan asiakkaiden kanssa ja tietenkin myös heidän tarpeensa ja toiveensa huomioon ottaen. Living lab on jatkuvasti kehittyvää toimintaa, jonka tavoitteena on toiminnan kehittämisen lisäksi kaikkien osapuolten hyöty.

Työssäoppimispaikkoja

Sopimuskoti tarjoaa työssäoppimispaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Työssäoppimispaikka yms. kyselyt

Sirkka Väistölle: 040 5118543