Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan asiakkaalle annettavaa tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan asiakkaan kykyä selviytyä vuorovaikutussuhteissa ja arkipäivän toiminnoissa.

Sopimuskodin toimintakeskuksessa järjestetään sosiaalista kuntoutusta kolmessa yksikössä:

  • Päivätoimintakeskus Villa
  • Työkeskus Sapluuna
  • Työkeskus ruokala Sopuska