Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavasta työtoiminnasta maksetaan kulukorvausta tai toimintarahaa, joka on 9 euroa päivässä.

Asiakkaat voivat osallistua omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan Sopimuskodin eri työtoimintoihin. Ruokala Sopuska on Sopimuskodin oma, ammattikeittiön tavoin toimiva ruokala. Työkeskus Sapluunassa tehdään erilaisia alihankintatöitä, käsitöitä ja kunnostetaan huonekaluja. Pienryhmä Solinassa tehdään helpohkoja alihankintatöitä ja esim. käsitöitä pienemmässä ryhmässä. 

Työtoimintaan kuuluu tärkeänä osana myös monipuolinen ryhmä- ja virkistystoiminta.Kuntouttavassa työtoiminnassa kartoitetaan asiakkaan voimavaroja ja osaamista sekä tuetaan asiakkaan osallisuutta yhteiskuntaan. Työelämäosallisuutta edistävä palvelu on työtoimintaa, jossa toiminnallisuus on keskiössä. Palvelussa keskitytään erilaisten, monipuolisten työtehtävien tekemiseen, työelämä- ja työnhakutaitojen harjaannuttamiseen, uravalintojen pohdintaan ja vaihtoehtojen kartoittamiseen. Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin kartoitetaan asiakkaiden mahdollisuuksia opintoihin, työkokeiluun, -harjoitteluun tai työllistymiseen. 

Klondyketalo

Työkeskus Sapluuna

Jaana Kupiainen

Toiminnanohjaaja

Katja Justesen

Toiminnanohjaaja

Ruokala Sopuska

Mikko Ovaska

Toiminnanohjaaja

Timo Vahtolampi

Toiminnanohjaaja

ruokala_tiny
origamiryhma
puutyot

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry

on Keravalla toimiva yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja. Yhdistyksen ovat perustaneet vuonna 1983 mielenterveyskuntoutujien omaiset.

Sopimuskodin moniammatillinen 15 hengen työryhmä toteuttaa ja vastaa Sopimuskodin tarjoamista, avohoidossa olevien mielenterveyskuntoutujien kuntoutuspalveluista, päivä- ja työtoiminnasta, asumispalveluista sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta.