Tuettu asuminen

Sopimuskodin toiminta tukee kuntoutumista myös kuntoutujan kotona. Tuettu asuminen on asiakkaan suunnitelmallista ja säännöllistä ohjausta ja tukea asumisessa, arjen toiminnoissa ja elämänhallinnassa.

Tukiasuntokäynnit toteutetaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Käynneillä harjoitellaan arkielämän asioita kuten siivoamista, ruoanlaittoa ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä asioita. Lisäksi tuetaan lääkkeistä ja raha-asioista huolehtimista sekä opetellaan julkisten palvelujen käyttämistä. Yhdessä tehdään myös asiointikäyntejä ja retkiä.

Kaikki tukiasuntoasiakkaat osallistuvat sovitusti Sopimuskodin päivä– tai työtoimintaan. Tukiasuntokäyntejä tehdään kaikista Sopimuskodin yksiköistä.