Huomio!

Haemme vuorotteluvapaan sijaista ajalle 1.2. – 30.6.2019 työkeskus Sapluunaan. Pätevyysvaatimuksena  on lähihoitaja (mt/päihde) tai sosionomi (AMK), tai vastaava.  Vuorotteluvapaan sijaiseksi käy vain henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Työttömyyden vähimmäiskestoa ei sovelleta, jos sijaiseksi palkattava työtön työnhakija on 

  • alle 30-vuotias äskettäin ammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut
  • alle 25-vuotias tai
  • yli 55-vuotias. 

Vuorotteluvapaan ehdot https://tem.fi/vuorottelukorvaus

Yhteydenotot:

Toiminnanjohtaja Sirkka Väistö, p. 040 511 8543 tai sirkka.vaisto@sopimuskoti.fi

**************************************

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry on Keravalla toimiva yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja.

Yleishyödyllisen yhdistyksen ovat perustaneet vuonna 1983 mielenterveyskuntoutujien omaiset.

Sopimuskodin moniammatillinen 15 hengen työryhmä toteuttaa ja vastaa Sopimuskodin tarjoamista, avohoidossa olevien mielenterveyskuntoutujien kuntoutuspalveluista, päivä- ja työtoiminnasta, asumispalveluista sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta.

Sopimuskodin tarjoamat palvelut täydentävät julkisen sektorin mielenterveyspalveluita. Palveluiden piiriin tullaan lähettävän tahon maksusitoumuksella.

Toimintaa järjestetään myös mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille.

Toimintakeskus ja asumispalvelut sekä suurin osa tukiasunnoista sijaitsevat hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella Saviolla.

Sopimuskoti tarjoaa työssäoppimispaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Työssäoppimispaikka yms. kyselyt Sirkka Väistölle:
040 5118543

Meidät löydät myös facebookista ja instagramista.