Työtoiminta

Työtoiminnan tavoitteena on tukea kuntoutujan arjenhallintaa sekä ylläpitää ja vahvistaa työ- ja toimintakykyä.

Kuntoutujat voivat osallistua omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan Sopimuskodin eri työtoimintoihin. Ruokala Sopuska on Sopimuskodin oma, ammattikeittiön tavoin toimiva ruokala. Työtoimintakeskus Sapluunassa tehdään muun muassa erilaisia alihankintatöitä, käsitöitä ja kunnostetaan huonekaluja. Työtoimintaan kuuluu tärkeänä osana myös monipuolinen ryhmä- ja virkistystoiminta.

Kuntoutujia tuetaan elämässä eteenpäin kuten esimerkiksi kouluttautumaan tai työllistymään.

Työtoiminnasta maksetaan kannustusrahaa.

Yhdessä kuntoutujan ja yhteistyötahojen kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.