kuva: Tiina Jansson

Kevät on mennyt meillä vauhdikkaasti ja toiminnan täyteisesti. Uutena toiminnanjohtajana olen päässyt tutustumaan taloon, asiakkaisiin ja työntekijöihin. Kevään aikana olemme päässeet vihdoin purkamaan koronarajoituksia ja ottamaan lisää asiakkaita mukaan toimintoihimme. Olemme myös pystyneet avaamaan toimintaa myös ulospäin ja tekemään muutamia retkiä, myös vappu- ja juhannusjuhlat päästiin järjestämään.

Kevään aikana esille on nostettu toipumisorientaation viitekehys, johon toimintamme pohjaa. Henkilökunta pääsi osallistumaan 4 kerran työpajaan, jossa heillä oli mahdollisuus lujittaa osaamistaan. Pääsimme myös mukaan Eloisa-hankkeeseen, jossa henkilökuntamme osallistuimme tyhy-toimintana erilaisiin taidetyöskentelyihin, mukana oli myös rentoutusta ja hierontaa. Samalla saimme myös uusia ideoita asiakkaiden kanssa työskentelyyn, esimerkiksi valokuvausta apuna käyttäen.

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin tänä keväänä uutta kansainvälistä INPIRE-mittaria pohjana käyttäen. INSPIRE-mittari on kaksiosainen kysely, joka mittaa kuntoutujan kokemusta ammattilaiselta, useimmiten esimerkiksi omahoitaja, saadusta tuesta ja yhteistyösuhteen laatua. Tukea mittaava osio sisältää 20 ja yhteistyösuhdetta mittaava osio seitsemän väittämää. Mittarin kysymyksiin vastasivat meillä asiakkaat kaikista yksiköistä. Saamiemme tulosten perusteelle asiakkaat kokevat toimintamme laadukkaana ja heitä hyvin palvelevana. Vastaukset olivat myös hyvin saman tyyppisiä kaikissa yksiköissä, eikä isoja eroja eri yksiköiden välillä ollut havaittavissa. Kaikista yksiköistä yhteenlaskettu keskiarvo, saatua tukea mittaavasta osiosta oli 4,1 (asteikon ollessa 1-5, 1 huonoin ja 5 paras arvosana) ja yhteistyösuhdetta mittaavasta osioista 4,3. Olemme todella tyytyväisiä ja iloisia näistä saamistamme arvioista. Syksyllä jatkamme tulosten käsittelyä asiakkaiden ja henkilöstömme kanssa ja mietimme yhdessä, miten voisimme parantaa toimintaamme entisestään.

Heinäkuussa toimintakeskus on suljettu, mutta asumisen palvelut jatkavat tietenkin toimintaansa normaalisti.

Aurinkoisia kesäpäiviä!

Hanna Laakso, toiminnanjohtaja

Kuvat: Tiina Jansson, Katja Justesen